14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Almenboligloven § 169

Lov om almene boliger m.v. paragraf 169

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af almenboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1203 af 03. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§169 Bestemmelserne i dette kapitel finder med undtagelse af § 164, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse på selvejende almene ungdoms- og ældreboliger.

•••

Stk. 2 Boligministeren fastsætter nærmere bestemmelser om de i §§ 164-166 og 168 a-168 c  nævnte forhold.

•••
profile photo
Profilside