14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Almenboligloven § 160e

Lov om almene boliger m.v. paragraf 160e

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af almenboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1203 af 03. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§160e Kommunalbestyrelsen kan yde garanti for nominallån optaget til finansiering af udgifter til

  • 1) opretningsarbejder i andelsboligforeninger, hvortil der er meddelt tilsagn om offentlig støtte efter den 30. juni 1986,

  • 2) udbedring af byggeskader i andelsboligforeninger, hvortil der er meddelt tilsagn om offentlig støtte før den 1. juli 1986, og

  • 3) ekstraordinære renoveringsarbejder i andelsboligforeninger opført med offentlig støtte efter denne lov, lov om boligbyggeri eller tidligere boligbyggerilove.

•••

Stk. 2 Garantien beregnes efter reglerne i § 127, 2.-4. pkt.

•••

Stk. 3 Andelsboligforeningen skal på forlangende give kommunalbestyrelsen alle nødvendige oplysninger til belysning af byggeskadernes omfang og de med udbedringen heraf forbundne udgifter.

•••
profile photo
Profilside