14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Almenboligloven § 153

Lov om almene boliger m.v. paragraf 153

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af almenboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1203 af 03. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§153 Fondens vedtægter skal godkendes af boligministeren.

•••

Stk. 2 Fondens årsregnskab skal indeholde regnskaber for hver af fondens tre afdelinger, jf. §§ 151 d og 151 e.

•••

Stk. 3 Senest 4 måneder efter hvert regnskabsårs afslutning skal fondens årsregnskab underskrevet af bestyrelsen og attesteret af revisor indsendes til boligministeren.

•••

Stk. 4 Fondens regnskaber revideres af en godkendt revisor, der udpeges af boligministeren efter indstilling fra fonden.

•••

Stk. 5 Samtidig med indsendelsen af fondens årsregnskab indsendes bestyrelsens beretning for fondens virksomhed og indvundne erfaringer i det forløbne regnskabsår til boligministeren.

•••

Stk. 6 Fonden skal på forlangende give boligministeren enhver oplysning om fondens virksomhed.

•••
profile photo
Profilside