14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Almenboligloven § 14a

Uddrag fra kommentarerne til almenboligloven § 14a:

Det foreslås i § 14 a, at boligorganisationens bestyrelse som hidtil skal kunne tillægges et passende vederlag for dens arbejde. Forslaget svarer i det væsentlige til den gældende bestemmelse i lovens § 8, der foreslås ophævet, jf. lovforslagets § 1, nr. 8. Med henblik på at forenkle og afbureaukratisere regelsættet og dermed frigøre...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.