14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Almenboligloven § 143t

Lov om almene boliger m.v. paragraf 143t

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af almenboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1203 af 03. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§143t Boligministeren fastsætter nærmere regler om de i §§ 143 k og 143 l nævnte forhold.

•••

Stk. 2 Boligministeren fastsætter nærmere regler om de betingelser, der skal være opfyldt for at omdanne tidligere institutionspladser i plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger, herunder regler om indberetning af beslutning om omdannelse, fastsættelse af skæringsdato for omdannelse, varsling af beboerne ved omdannelse og fastsættelse af minimumskrav til indholdet af aftalen mellem kommunen og udlejeren.

•••
profile photo
Profilside