14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Almenboligloven § 143

Uddrag fra kommentarerne til almenboligloven § 143:

Til § 143
Det foreslås, at boligministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om de i § 115, § 131, stk. 2, § 136, § 137, § 140 og § 142 nævnte forhold. Det er hensigten at fastsætte nærmere regler om tilsagnsgivning, finansiering og garanti, grundkapital, beboerbetaling og ydelsesstøtte i lighed med de regler, der i dag er fa...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.