14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Almenboligloven § 140

Lov om almene boliger m.v. paragraf 140

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af almenboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1203 af 03. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§140 Servicearealer
Kommunalbestyrelsen kan på statens vegne give tilsagn om tilskud til:

  • 1) Etablering af de i § 5, stk. 7, nævnte servicearealer.

  • 2) Ombygning af de i § 5, stk. 7, nævnte servicearealer, såfremt servicearealerne herved bliver væsentlig bedre egnede til at betjene beboerne.

•••

Stk. 2 Tilskud efter stk. 1 kan ydes til kommuner, regioner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer.

•••
profile photo
Profilside