14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Almenboligloven § 134c

Uddrag fra kommentarerne til almenboligloven § 134c:

Med henblik på at fremme etablering af boliger til personer med betydelige og varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser foreslås det i § 134 b, at økonomi- og erhvervsministeren kan yde støtte til opførelse af amtskommunale almene ældreboliger som forbeholdes denne personkreds. Støtten fastsættes inden...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.