14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Almenboligloven § 127a

Uddrag fra kommentarerne til almenboligloven § 127a:

Det foreslås, at der for byggerier, som har fået meddelt tilsagn før lovforslagets ikrafttræden og som derfor er omfattet af de gældende garantibestemmelser, skal ydes en supplerende statslig garanti med henblik på at muliggøre finansiering med SDO-lån i forbindelse med både nyfinansiering, refinansiering og konvertering. Den supplerende garanti f...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.