14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Almenboligloven § 109

Uddrag fra kommentarerne til almenboligloven § 109:

Til § 109
Bestemmelsen svarer til boligbyggerilovens § 58, stk. 1. Det fremgår af den gældende ældreboliglov, at det gennemsnitlige bruttoetageareal inkl. fælles boligareal for boliger opført efter loven, ikke må overstige 67 m2 for boliger i samme bebyggelse, opført af samme bygherre. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade, at reglen fraviges...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.