14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Almenboligloven § 105

Uddrag fra kommentarerne til almenboligloven § 105:

Til § 105
Bestemmelsen svarer i det væsentlige til ældreboliglovens § 1, stk. 1, og 2, samt § 5 a, stk. 1. Det foreslås, at kommunerne ved siden af de almene boligorganisationer, vil kunne være byg- og driftsherre af almene ældreboliger. Desuden foreslås det, at amtskommunerne kan være byg- og driftsherre af almene ældreboliger, der tilveje...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.