Aktivloven § 110

Denne konsoliderede version af aktivloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om aktiv socialpolitik

Lov nr. 455 af 10. juni 1997, jf.
lovbekendtgørelse nr. 241 af 12. februar 2021,
som ændret ved lov nr. 894 af 04. juli 2013, lov nr. 466 af 20. marts 2021, lov nr. 467 af 20. marts 2021, lov nr. 878 af 12. maj 2021, lov nr. 1160 af 08. juni 2021, lov nr. 1171 af 08. juni 2021, lov nr. 371 af 28. marts 2022, lov nr. 452 af 20. april 2022 og lov nr. 879 af 21. juni 2022

§ 110

Beskæftigelsesministeren kan efter ansøgning fra en kommune tillade, at der bliver lavet beskæftigelsesfremmende forsøgsordninger, som fraviger reglerne i denne lov, dog ikke reglerne om ydelsessatser og ydelsesperioder, jf. dog stk. 2. Beskæftigelsesministeren bekendtgør tilladelsen.

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med udlændinge-, integrations- og boligministeren fastsætte regler om, at der gennemføres forsøgsordninger, hvorefter udsatte selvforsørgelses- og hjemrejseydelses-, overgangsydelses- og kontanthjælpsmodtagere kan få lempeligere fradrag for arbejdsindtægter i hjælpen. Ministeren kan efter forhandling med udlændinge-, integrations- og boligministeren fastsætte regler om, at det lempeligere fradrag for en udsat person efter 1. pkt. bevares ved beregningen af hjælp til et ægtepar efter § 30, stk. 1, jf. § 31, stk. 1.