14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 98

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 98:

Til § 96 De almindelige regler om klage over en kommunes eller amtskommunes afgørelser efter den sociale lovgivning er fastsat i forslag til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Det fremgår heraf, at en afgørelse kan indbringes for det sociale nævn, med mindre andet er bestemt.
Bestemmelsen i § 96 knytter sig til de almindelige klageregler i forslaget til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Der er i forhold hertil tale om en specialregel med et begrænset klagetema, idet det foreslås, at det sociale nævn alene skal have mulighed for at efterprøve, om en kommunes afgørelse o...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.