14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 96

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 96:

Til § 94Forslagets§ 94svarer med visse ændringer til bistandslovens § 49, stk. 2, om kommunens mulighed for at sikre sig, at personer, der modtager hjælp efter lovforslagets kapitel 4-6, betaler for, at deres børn benytter dag- eller klubtilbud efter forslaget til lov om social service.
Personkredsen er i forhold til de gældende regler udvidet til at omfatte såvel personer, der modtager kontanthjælp/aktivering efter forslagets kapitel 4, som personer, der modtager igangsætningsydelse eller revalideringsydelse efter forslagets kapitel 5-6. Kommunen kan som hidtil først foretage fradrag i hjælpen, når den har ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.