14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 94

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 94:

Til § 92Forslaget til§ 92er identisk med bistandslovens § 26, stk. 1, nr. 4, hvorefter kommunen kan bestemme, at hjælpen skal betales tilbage, hvis modtageren senere får udbetalt en erstatning, et underholdsbidrag e.l., som dækker samme tidsrum og formål som den udbetalte hjælp. I disse situationer med dobbeltforsørgelse er
Det er i stk. 2 præciseret, at modtageren ikke skal tilbagebetale den hjælp, som den pågældende får eller har fået under aktivering efter kapitel 4, idet modtageren i en sådan situation yder noget til gengæld for hjælpen. ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.