14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 93a

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 93a:

Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at personer, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu er omfattet af reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpolitik.Efter den foreslåede ændring af § 93 a, stk. 1, nr. 3, nyaffattes bestemmelsen, så det fremgår direkte af bestemmelsen, at tilbud i medfør af integrationsprogramme...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.