14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 92

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 92:

Til § 90Efterstk. 1skal den, der modtager særlig støtte efter forslagets § 34 til dækning af renter og afdrag vedr. ejerbolig og andelsboliger, tilbagebetale hjælpen. Det samme gælder for personer, som modtager hjælp til boligindskud, eller hvad der kan ligestilles hermed.
Reglen svarer med enkelte ændringer til bistandslovens § 25, stk. 1, nr. 2, og stk. 2. Det er præciseret, at modtageren altid har pligt til at tilbagebetale hjælpen. Det er derfor ikke nødvendigt, at kommunen træffer afgørelse om tilbagebetaling. Kommunen bør senest ved udbetaling af hjælpen orientere modtageren om, at hjælp...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.