14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 91

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 91:

Til § 89Reglen er identisk med bistandslovens § 25, stk. 1, bortset fra, at det nu er præciseret i nr. 1, at tilbagebetaling på grund af, at modtageren har tilsidesat sin oplysningspligt efter § 90, stk. 4, i dette forslag eller § 11 i forslag til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, forudsætter, at
For at kommunen kan stille krav om tilbagebetaling på grund af, at modtageren har tilsidesat sin oplysningspligt, er det en betingelse, at hjælpen er modtaget uberettiget. Det vil sige, at den pågældende ikke har opfyldt betingelserne for hjælpen. Den obligatoriske tilbagebetalingspligt omfatter alle former for ydelser efter...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.