14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 85

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 85:

Til § 83Stk. 1er med redaktionelle ændringer identisk med bistandslovens § 47, stk. 1, hvorefter kommunen kan yde hjælp til en flytning, som medfører en forbedring af ansøgerens eller familiens bolig- eller erhvervsforhold. Det er en betingelse for at yde hjælp, at hverken ansøgeren eller ægtefællen har indtægter eller formu
Kommunen kan fx yde hjælp til udgifter til transport af indbo og rejseudgifter for ansøgeren og familien. Det er ikke enhver forbedring af boligforholdene, som er en boligmæssig forbedring i forslagets forstand. Der må tillige kræves, at dispositionen er rimelig set i forhold til ansøgerens samlede situation, herunder den på...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.