14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 84

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 84:

Til § 82Bestemmelsen svarer med redaktionelle ændringer til bistandslovens § 46 c, hvorefter kommunen kan yde hjælp til udgifterne ved at forsørge et barn, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt en anden/andre, som ikke har forsørgelsespligt over for barnet.
Ændringen består i, at der nu henvises til selve loven om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Der kan kun ydes hjælp, hvis barnets indtægter ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne ved forsørgelsen. Efter lov om børnefamilieydelse er børnefamilieydelsen ikke en indtægt for barnet, og den skal derfor ikke ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.