14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 82

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 82:

Til § 80Bestemmelsen er en præcisering af den gældende retstilstand for hjælp efter bistandslovens § 46 a.
Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling og lignende, hvis 1) udgiften ikke dækkes efter anden lovgivning, 2) ansøgeren og ægtefællen ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgiften, og 3) hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet. Der stilles ikke krav om, at ansøgeren ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.