14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 8

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 8:

Til § 8Efter forslag til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunen behandle enhver ansøgning om hjælp i forhold til alle de muligheder, der er for at få hjælp efter den sociale lovgivning. Søger en person fx om kontanthjælp eller førtidspension, skal kommunen være opmærksom på, om ansøgeren m
Stk. 2 bygger på nogle almindelige principper for visitation ved behandling af sager efter dette lovforslag. På den ene side skal kommunen tilrettelægge sin visitation således, at tilbud til personer, der kun i en kortere periode har brug for økonomisk hjælp på grund af ledighed, ikke medvirker til, at disse personer blive...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.