14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 79

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 79:

Til § 77 Efterstk. 1indbetaler kommunen ATP-bidrag for personer, der får hjælp efter forslagets §§ 25, 36 eller 52, stk. 1. Det sker for at modvirke, at personer, der midlertidigt er uden beskæftigelse, optjener en lavere pension end andre.
Efter stk. 2 er det en betingelse for indbetaling af ATP-bidrag, at hjælpen efter §§ 25 eller 36 har været udbetalt i en sammenhængende periode på 6 måneder. Det foreslås i stk. 3 at videreføre reglen om, at der kun indbetales ATP-bidrag for personer, som modtager hjælp efter §§ 25, 36 eller 52, stk. 1, hvis den månedlige hj...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.