14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 78

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 78:

Til § 76 Det foreslås, at hjælp til anskaffelse af værktøj og arbejdsredskaber samt til kortvarige kurser, udskilles fra reglerne om revalidering, således at det ikke længere er en betingelse, at modtageren er revalidend. Herved bliver bestemmelsen i højere grad anvendelig for personer, der er ansat eller som skal ansættes i
Det er en betingelse for at få hjælp efter bestemmelsen, at den pågældende har begrænsninger i arbejdsevnen af fysiske, psykiske eller sociale grunde og er ansat eller skal ansættes på arbejdsmarkedet. Som for reglerne om revalidering og skånejob med løntilskud erstattes erhvervsevnekriteriet også her af arbejdsevnekriteriet...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.