14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 74j

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 74j:

Det foreslås, at der fastsættes regler om ledighedsydelse til personer, der ikke er visiteret til fleksjob. Retten gælder for personer, der tidligere har været visiteret til fleksjob, men som er overgået til ustøttet beskæftigelse.Ledighedsydelsen kan udbetales i op til 52 uger inden for 78 uger, indtil personen har op...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.