14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Aktivloven § 73i

Lov om aktiv socialpolitik paragraf 73i

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af aktivloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 241 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§73i Kommunen giver støtte til nødvendige merudgifter til bolig efter stk. 2 til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der deltager i forrevalidering efter kapitel 21 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som har modtaget uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 8 eller 9, og aktivitetstillæg efter § 24, stk. 3, nr. 5 eller 6, i sammenlagt 6 måneder. Herudover skal

  • 1) personen ikke være i stand til at gennemføre en SU-berettigende uddannelse,

  • 2) revalidering ikke antages at kunne bringe personen i arbejde inden for en rimelig periode og

  • 3) personen ikke være i stand til at påtage sig et arbejde.

•••

Stk. 2 Støtte ydes, hvis boligudgiften efter fradrag af boligsikring overstiger 1.000 kr. pr. måned inklusive el og varme. Støtten kan ikke overstige 2.000 kr. pr. måned og kan højst udbetales i 12 sammenhængende måneder. Støtten udbetales i forbindelse med udbetaling af uddannelseshjælp og aktivitetstillæg efter §§ 23 og 24. Støtten udbetales første gang sammen med hjælpen for første hele kalendermåned, efter at personen er blevet berettiget til støtte efter stk. 1. Støtten bortfalder, hvis forrevalideringen ophører.

•••

Stk. 3 Inden kommunen giver støtte, skal det undersøges, om der kan skaffes en rimelig, billigere bolig.

•••
profile photo
Profilside