14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Aktivloven § 69o

Lov om aktiv socialpolitik paragraf 69o

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af aktivloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 241 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§69o Ressourceforløbsydelsen nedsættes, hvis en person

  • 1) uden rimelig grund ophører med sit arbejde,

  • 2) uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde,

  • 3) undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren, hvor personen er givet tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. eller anden lovgivning, og hvor tilbuddet fremgår af rehabiliteringsplanen eller en helhedsorienteret plan, eller

  • 4) uden rimelig grund undlader efter krav fra jobcenteret at søge konkrete job.

•••

Stk. 2 Ydelsen nedsættes med følgende beløb pr. hændelse, jf. dog stk. 3:

•••

Stk. 3 Ydelsen nedsættes med følgende beløb pr. hændelse, hvis personen er omfattet af §§ 10 f eller 10 h:

  • 1) 1.735 kr. (2018-niveau) for personer, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 1.

  • 2) 868 kr. (2018-niveau) for personer, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 2 og 3.

  • 3) 269 kr. (2018-niveau) for personer, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 4.

•••

Stk. 4 Nedsættelsen sker på grundlag af den ydelse, som personen på hændelsestidspunktet var eller ville være berettiget til. Der kan i en kalendermåned kun ske en enkelt nedsættelse efter stk. 2 eller 3.

•••

Stk. 5 Hvis den månedlige ydelse til en person efter § 69 j er nedsat, nedsættes beløbene i stk. 2 eller 3 med samme andel.

•••
profile photo
Profilside