14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 68

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 68:

Til § 68 Forslagetsstk. 1, 1. pkt., ogstk. 2, svarer til bistandslovens § 91, stk. 1, 1. pkt., hvorefter amtskommunen skal sørge for den specialiserede revalideringsindsats. Som i forslagets § 46 foreslås erhvervsevnekriteriet erstattet af arbejdsevnekriteriet.
Som efter gældende regler er det kommunen, der træffer afgørelse om revalidering, herunder hvilke foranstaltninger der indgår i revalideringen. Målsætningen for revalideringen, herunder for den amtskommunale andel af indsatsen, er, at revalidenderne kan fastholde eller opnå en normal erhvervsmæssig tilværelse eller få en væse...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.