14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 64

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 64:

Til § 64Forslaget til§ 64har sammenhæng med reglerne om halv revalideringsydelse til unge under 25 år. Der henvises til bemærkningerne til § 52.
Efter gældende regler kan personer under 25 år få fuld revalideringsydelse, hvis de har en boligudgift, der giver ret til den maksimale støtte efter bistandslovens § 37 a. Denne regel foreslås ophævet. I stedet indføres en mulighed for at give et skattefrit tilskud til revalidendens faktiske nettoboligudgift, hvis denne boli...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.