14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 6

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 6:

Til § 6Reglen svarer med redaktionelle ændringer til bistandslovens § 5, idet Socialministeriets mangeårige praksis er indarbejdet.
§ 6 er en undtagelse til reglen i § 5, stk. 1, og vedrører muligheden for at yde hjælp til forsørgelse af danske statsborgere, som opholder sig i udlandet. Det foreslås, at kompetencen til at afgøre, om der skal ydes hjælp til danske statsborgere i udlandet, overføres fra socialministeren til Den Sociale Sikringsstyrelse, og...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.