14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 59

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 59:

Til § 59Efter de gældende regler trækkes løbende udbetaling af erhvervsevnetabserstatning efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade fra i revalideringsydelsen. Dette følger af bistandslovens § 43, stk. 5, og § 11 i revalideringsbekendtgørelsen. For at undgå stødende enkelttilfælde foreslås en harmonisering, således
Fastsættelse af hidtidig arbejdsindtægt kan efter praksis ske på grundlag af Arbejdsskadestyrelsens årslønsfastsættelse efter principperne i § 41 i lov om forsikring mod følger af arbejdsskade, når der er tale om fradrag for en løbende erhvervsevnetabserstatning, jf. den gældende revalideringsvejlednings pkt. 40. Efter stk. ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.