14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 52

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 52:

Til § 52Det foreslås istk. 1, at niveauet for revalideringsydelsen videreføres, men at satsen sættes i forhold til højeste dagpengebeløb efter § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv.
Det månedlige beløb vil blive beregnet som det ugentlige højeste dagpengebeløb efter § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. ganget med 52 og divideret med 12. Efter praksis udbetales revalideringsydelsen månedsvis bagud, dog kan ydelsen udbetales forud, når det administrativt passer bedre med det hidtidige forsørgelsesgr...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.