14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 46

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 46:

Til § 46Stk. 1indeholder en definition af, hvad der forstås ved revalidering, herunder hvornår der er tale om forrevalidering og beskriver sammen med stk. 2, kriterierne for at få hjælpen. Kriterierne er uændrede i forhold til bistandslovens § 43, stk. 1, bortset fra at begrebet nedsat erhvervsevne erstattes af arbejdsevnekr
Arbejdsevnen i erhverv kan være begrænset af fysiske, psykiske eller sociale grunde, ligesom erhvervsevnen efter gældende regler kan være nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Grundelementerne i arbejdsevnekriteriet og erhvervsevnekriteriet er de samme. Fx har enlige forsørgere, der er i en fastlåst social situa...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.