14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 44

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 44:

Til § 44Det er præciseret, at igangsætningsydelsen tildeles med et fast beløb, der ikke ændres i udbetalingsperioden. Det har derfor ikke konsekvenser, at modtageren skifter forsørgerstatus, eller at der på anden måde sker ændringer i modtagerens forhold, som ellers ville have ændret hjælpen og støtten efter §§ 25 og 34. Iga
Udbetaling af igangsætningsydelsen bygger på forudsætningen om, at modtageren er i stand til at sikre sig et forsørgelsesgrundlag i kraft af indtægterne fra den selvstændige virksomhed og med supplement hertil i form af ydelsen. Retten til ydelsen falder derfor bort, hvis modtageren i løbet af udbetalingsperioden får lønindt...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.