14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 39

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 39:

Til § 39Bestemmelsen svarer med visse ændringer til bistandslovens § 40, stk. 5. Reglen giver mulighed for at nedsætte hjælpen til personer - som uden rimelig grund - ikke fuldt ud deltager i tilbud om aktivering eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning.
Dette gælder såvel den situation, hvor en person udebliver, som hvor den pågældende forsømmer aktiveringen i et sådant omfang, at det må sidestilles med, at man udebliver, fx at en person møder så beruset op til aktivering, at den pågældende ikke kan deltage i aktiveringen. Kommunen kan nedsætte hjælpen efter § 25, hvis en person ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.