14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 38

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 38:

Til § 38Efter forslaget videreføres og udbygges ordningen i aktiveringslovens § 20 om kommunens adgang til at udbetale en godtgørelse som supplement til ydelsen i et aktiveringstilbud, dog ikke i forbindelse med jobtræning med løntilskud.
Formålet med godtgørelsen er som hidtil at give hel eller delvis dækning for udgifter, som den aktiverede har ved at deltage i aktiveringstilbudet. I tilbud om individuel jobtræning foreslås, at kommunen kun kan udbetale en godtgørelse, når den aktiveredes udgifter til transport og arbejdstøj mv. kun i meget begrænset omfang...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.