14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 34

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 34:

Til § 34Reglen svarer med enkelte ændringer til bistandslovens § 37 a om særlig støtte til personer, som har været ude for ændringer i deres forhold, og som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde.
Efter stk. 2 skal kommunen som hidtil undersøge, om der kan skaffes ansøgeren en rimelig, billigere bolig, inden kommunen giver særlig støtte. Som noget nyt er det i stk. 3 fastsat, hvem der i forhold til de nye regler ikke kan få særlig støtte. Det drejer sig om ægtepar, der er omfattet af reglen i forslagets § 13, stk. 5, d...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.