14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Aktivloven § 34

Lov om aktiv socialpolitik paragraf 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af aktivloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 241 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 Særlig støtte
Personer, der opfylder betingelserne i § 11, og som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, kan særskilt eller i forbindelse med udbetaling af hjælp efter §§ 22-25 få en særlig støtte.

•••

Stk. 2 Inden kommunen giver støtte, skal det undersøges, om der kan skaffes en rimelig, billigere bolig.

•••

Stk. 3 Følgende personer kan ikke få særlig støtte:

•••

Stk. 4 Personer, der er omfattet af § 13 f, stk. 6 og 7, herunder gifte, der endnu ikke har modtaget hjælp som par i sammenlagt 1 år inden for 3 år, får særlig støtte med det beløb, der ville have været udbetalt, hvis de pågældende ikke havde været omfattet af nedsættelsen af hjælpen efter § 13 g.

•••

Stk. 5 Personer, der får nedsat hjælpen efter §§ 36-40 a, 42 og 4369 b-f og 69 l-q, får særlig støtte med det beløb, der ville have været udbetalt, hvis de pågældende ikke havde været omfattet af nedsættelsen.

•••

Stk. 6 Kommunen varetager opgaverne vedrørende særlig støtte efter stk. 1-5 samt beregning af særlig støtte efter stk. 8. Udbetaling Danmark varetager opgaven vedrørende udbetalingen af særlig støtte.

•••

Stk. 7 Personer, der modtager ressourceforløbsydelse, kan alene få særlig støtte, hvis de opfylder betingelserne for at modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp.

•••

Stk. 8 Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for beregningen af støtten efter stk. 1, herunder regler om begrænsning af støtten og fradrag for indtægter. Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik

•••
profile photo
Profilside