14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 33

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 33:

Til § 33Reglen svarer med visse ændringer til bistandslovens § 38, stk. 2, der fastlægger, hvilke indtægter der ikke fradrages i hjælpen.
Som hidtil foretages der ikke fradrag i hjælpen for invaliditetsydelse og invaliditetsbeløb efter lov om social pension, ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser mv., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens § 7, litra z, børns indtægter og vederlag som valgtilforordnet. Det præciseres i overe...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.