14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 30

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 30:

Til § 30Efter bistandslovens § 38, stk. 1, 1. pkt., skal ansøgerens og ægtefællens indtægter som hovedregel fratrækkes krone for krone i den beregnede kontanthjælp. Det er en konsekvens af, at loven skal fungere som det underste sikkerhedsnet, og at alle andre muligheder incl. ens egne og ægtefællens indtægter skal anvendes,
Da hjælpen efter forslagets § 25 som hidtil er skattepligtig, skal indtægter trækkes fra, uanset hvordan de behandles skattemæssigt. Lønindtægter trækkes først fra efter, at indtægten er reduceret med udgiften til arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag og eventuelle kollektive pensionsbidrag. Det vil sige, at det er den skatteplig...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.