14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 29

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 29:

Til § 29Forslaget viderefører de gældende regler i bistandslovens § 37, stk. 6, hvorefter socialministeren kan fastsætte regler for hjælp til nærmere angivne persongrupper. I forhold til de gældende regler er personkredsen for bemyndigelsen indsnævret, bl.a. fordi de traditionelle institutionstyper med dertil hørende natural
For at undgå dobbeltforsørgelsessituationer foreslås det dog i nr. 1 at opretholde en bemyndigelse til at fastsætte særlige regler for personer, hvis forsørgelse helt eller delvis dækkes af det offentlige. Bemyndigelsen i nr. 2 vedrørende personer, der er varetægtsfængslede, afsoner straf eller er idømt andre retsfølger af s...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.