14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 28

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 28:

Til § 28Udlændinge, der søger asyl (og dermed har et såkaldt processuelt ophold), vil som hovedregel få udgifterne til underhold dækket efter udlændingeloven. Hvis de imidlertid gifter sig, inden der er truffet afgørelse om retten til opholdstilladelse, kan der efter udlændingemyndighedernes praksis ikke længere ydes hjælp t
Denne praksis har betydet, at asylsøgere på grund af ægteskabet er blevet berettiget til ydelser, der ligger væsentligt over, hvad andre asylsøgere får. Derfor foreslås det i stk. 1 , at der kun undtagelsesvis kan ydes hjælp til udlændinge, der har søgt asyl, men endnu ikke har fået afgjort deres ansøgning om opholdstilladel...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.