14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 16

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 16:

Til § 16Stk. 1fastlægger, at kommunen tilrettelægger en ordning med tilbud om aktivering eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger til personer, der opfylder betingelserne for at få hjælp efter forslagets § 11, og som efter forslagets § 13 skal udnytte deres arbejdsmuligheder. Kommunen skal ikke tilbyde aktivering
Det præciseres, at aktivering enten kan være de former for aktiveringstilbud, der er nævnt i lovforslaget, eller andre former for beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, som kan iværksættes efter den øvrige lovgivning. Kontanthjælpsmodtagere, der er brugere af boformer efter § 92 i forslag til lov om social service, har re...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.