14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 15

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 15:

Til § 15Efter gældende praksis anses kapitalpensioner for formue, hvor det afhænger af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om kapitalpensionen er til hinder for udbetaling af kontanthjælp, således at ansøgeren må henvises til at realisere eller belåne kapitalpensionen. I den konkrete vurdering indgår kapitalpensione
Efter praksis ses der bort fra kapitalpensioner, som ved eventuel indfrielse ikke kan bidrage væsentligt til ansøgerens eller familiens forsørgelse, og som ikke kan realiseres uden stort tab. For at skabe ensartede regler for, hvornår kommunen skal se bort fra en kapitalpension, foreslås det, at socialministeren bliver bemyndiget ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.