14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Aktivloven § 13c

Lov om aktiv socialpolitik paragraf 13c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af aktivloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 241 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13c Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at kravet om at udnytte arbejdsmulighederne i §§ 13 og 13 a kan fraviges under deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. og tilbud i medfør af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

•••
profile photo
Profilside