14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 12

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 12:

Til § 12Stk. 1svarer til bistandslovens § 40, stk. 3, hvorefter der ikke kan ydes hjælp til personer, der er under uddannelse.
Reglen er begrundet i, at uddannelsessøgendes forsørgelsesbehov dækkes gennem Statens Uddannelsesstøtte, og at der derfor kun undtagelsesvis kan ydes hjælp til personer, der er under uddannelse. Som hidtil er der indsat en bemyndigelse til socialministeren, hvorefter der kan fastsættes regler om, at der i særlige tilfælde kan ydes...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.