14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 117a

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 117a:

Til §§ 60-66 Bestemmelserne opregner en række love og bestemmelser, som ophæves eller ændres som konsekvens af loven. ... Til §§ 60, nr. 3, § 64 og § 65 Hensigten med disse bestemmelser er dels at skabe samme vilkår for indvandrere som for flygtninge, dels at indrette finansieringssystemet på en ny måde, således at kommunerne får stærke incitamenter til en god integrationsindsats. En række af de nuværende særlige refusionsregler vedrørende flygtninge foreslås derfor afskaffe... Til § 65, nr. 5, og § 66 Ved lov nr. 464 af 30. juni 1993 om ændring af lov om social bistand, lov om social pension og udlændingeloven (Hjælp til frivillig repatriering) blev der gennemført en permanent ordning med bistand til flygtninge m.fl., der tager ophold i deres hjemland eller tidligere opholdsland. Loven indeholder tre elementer: 1) En regu...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.