14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 114

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 114:

Til § 112Overgangsbestemmelsen omfatter de personer, der ved lovens ikrafttræden er ansat i beskyttede enkeltpladser efter 1/3-ordningen, jf. bistandslovens §§ 91-95. Disse personer bevarer indtil ophør af stillingen mindst det indtægtsniveau, der følger af pkt. 74 i cirkulæret af 17. december 1986 om bistandslovens bestemme
Tilsvarende bevarer arbejdsgiveren indtil ophør af stillingen mindst det procentvise løntilskud, der hidtil er givet i stillingen. Der sker med andre ord ikke nogen forringelse af de økonomiske betingelser for allerede ansatte eller deres arbejdsgivere i relation til beskyttede enkeltpladser. ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.