14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 110

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 110:

Til § 108 Socialministeren kan efter ansøgning fra en kommune eller amtskommune tillade, at der laves beskæftigelsesfremmende forsøgsordninger, som fraviger reglerne i denne lov, dog bortset fra satserne i forslagets §§ 25, 52 og 61.
Reglen afløser bistandslovens §§ 138 a og f samt aktiveringslovens § 30 a. Det er normalt en betingelse, at forsøget ikke medfører ændringer i byrdefordelingen mellem stat, kommune og amtskommune. Socialministeren bekendtgør tilladelsen, hvilket svarer til reglerne i aktiveringslovens § 30 a og bistandslovens §§ 138 a og f. ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.