14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aktivloven § 11

Uddrag fra kommentarerne til aktivloven § 11:

Til § 11 Istk. 1understreges sammenhængen mellem kontanthjælp og aktivering, idet det er præciseret, at disse 2 former for hjælp er sideordnede. Det betyder, at kommunen ved en ansøgning om hjælp kan vælge straks at tilbyde aktivering, når det er konstateret, at ansøgeren opfylder betingelserne for hjælp.
Stk. 2 svarer til den gældende lovs § 37, stk. 1. Ordlyden er imidlertid ændret efter anbefaling fra Kontanthjælpsudvalget. Udvalget fandt, at det vil gøre bestemmelsen mere oplysende, hvis det blev præciseret: »1) at ændringen skal være noget udefra kommende, hvilket kan formuleres sådan, at pågældende »har været udsat for« ændr...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.